Prelucrarea datelor cu caracter personal

In scopul desfasurarii activitatii sale BCNG  proceseaza date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul european UE nr.679/2016 (GDPR).

Conform cerintelor Regulamentului european UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, BCNG are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre FUNDATIA CENTRUL CRESTIN NOUA GENERATIE, prin intermediul site-ul www.almast.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume,
 • telefon/fax,
 • e-mail,
 • informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul),
 • informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.

Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de BCNG, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a comportamentului vizitatorilor pe site-ul www.almast.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume,
 • telefon/fax,
 • e-mail.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul FUNDATIEI CENTRUL CRESTIN NOUA GENERATIE.

Aceste date pot fi dezvaluite urmatoarelor categorii de destinatari:

 • furnizori servicii de plata online (donatii)
 • furnizori servicii de IT
 • furnizor analiza trafic site (Google Analytics)

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016. BCNG poate stoca date cu caracter personal pe durata determinata de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prin citirea prezentei politici de prelucrare a datelor vizitatorii site-ului www.bcng.ro iau la cunostinta de faptul ca FUNDATIEI CENTRUL CRESTIN NOUA GENERATIE garanteaza acestora drepturile prevazute de legea aplicabila, respectiv:

 • dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal furnizate;
 • dreptul de interventie al persoanei vizate asupra datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul persoanei vizate de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor sale personale;
 • dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii;
 • dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari prevederilor legale aplicabile datelor personale.

Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare pe adresa FUNDATIEI CENTRUL CRESTIN NOUA GENERATIE, sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.almast.ro.

Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii FUNDATIEI CENTRUL CRESTIN NOUA GENERATIE sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.almast.ro.

La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

De asemenea, daca datele personale colectate de BCNG sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile BCNG, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.

 
error: Content is protected !!